Să predicăm ca apostolul Pavel

Să predicăm ca apostolul Pavel

0 0 5 years ago
Faptele Apostolilor 17:15-20

"Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu ... See More

Find us on Facebook